2018 Uluslararası İlişkiler vize soruları cevapları

2018 Uluslararası İlişkiler vize soruları cevapları


2018 Uluslararası İlişkiler vize soruları cevapları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü güz dönemi vize sınav soruları ve cevapları aşağıda verilmiştir. Hemen her üniversite için geçerli sorulardır.

1648 tarihi uluslararası ilişkiler disiplini için ne ifade eder?

1618 ile 1648 yılları arasında yapılan ve Avrupa devletlerinin çoğunun katıldığı savaşlar dizisi olan Otuz Yıl Savaşları’nın temelinde, bir Protestan-Katolik mücadelesi olsa da, savaşan devletlerin çoğu dinsel değil siyasi amaçlar için savaşmıştır. Otuz Yıl Savaşı’nın en önemli siyasal sonucu, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun feodal bir karmaşaya sürüklenmesiyle Fransa’nın Kıta Avrupasında en güçlü devlet olarak ortaya çıkmasıdır. 30 Yıl Savaşı, Avrupa’nın gördüğü son büyük din savaşıdır. Artık devletlerin çıkarları, dinsel bağlılıklarının önüne geçmiştir. Bu açıdan Vestfalya ile modern diplomasi ve uluslararası ilişkiler esaslarının temelleri atılmıştır.Artık Avrupa, kendi yasalarına göre davranan, kendi ekonomik ve siyasal çıkarlarını izleyen, istediği tarafta yer alan, ittifaklar kuran ve bozan modern bağımsız devletlerden oluşacaktır. Günümüz devletlerarası sistem Vestfalya ile kurulmuştur. 1648 tarihinde imzalanan Westphalia barışı uluslararası ilişkiler olgusu açısından çok önemlidir. Bugündünyada bu barışın önemli etkileri hala hissedilmektedir.Bu etkiler üç önemli madde şeklinde sıralanırsa bunlar:

  1. Devletlerin egemenliği ve siyasal Self Determinasyon (Geleceklik Hakkı) esasları prensibi
  2. Devletler arası (yasal) eşitlik prensibi
  3. Bir devletin iç işlerine başka bir devletin karışmaması prensibi.

En önemli özelliklerinde biri daha önceki uluslar arası toplantılar dini nitelikli iken Vesfalya, savaş devlet ve iktidar sorunlarının tartışıldığı laik bir konferanstır. Kilisenin gücü tam anlamı ile sınırlandırılmış Augsburg barış antlaşmasının hükümleri yenilenmiştir. Uluslar arasıhukukta da kutsal roma imparatorluğunun parçalandığı doğrulanmıştır. Üye devletlerin rızası olmadıkça imparatorluğun vergi ve asker toparlayamayacağı kanun koyamayacağı savaş ilan edemeyeceği ve barış antlaşması imzalayamayacağı hükme bağlanmıştır.

İdealizm ve realizm tartışmasının özelliklerini yazınız.

Uluslararası İlişkilerin doğuşu, idealizm – realizm tartışması ile eş zamanlıdır. Savaşın bir ürünüolan disiplinin ilk yıllarında, uluslararası ilişkilerde barışın tesisi imkânlarınıtemel analiz parametresi olarak benimseyen idealizm etkili olmuş ancak ikisavaş arası dönemde konjonktür olabildiğine Realist bir havaya bürününce,uluslar arasındaki ilişkiler barıştan/işbirliğinden ziyade “sıfır toplamlı bir oyun”

içindeki“gerçekler” üzerinden analiz edilmiştir.

Realizmin savunucusu T.Hobbes’tir. Uluslararası İlişkileri anarşi durumu olarak görür. Bu anarşi durumu hiçbir üstün otorite kabul etmeyen çoğul egemen devletlerin varlığından kaynaklanır. Çoğul egemen devletlerin ilişkileri çatışma ile düzenlenir ve belirleyici faktör güçtür. Uluslararası İlişkiler bir savaş halidir. Uluslar arası sistem veya toplum yoktur.

Hobbes a göre Uluslararası İlişkiler bir doğa hali niteliği arz eder. Doğa hali kavramı insanların toplum halinde ortak bir otoriteye eğmeden önce yaşadıkları varsayılan durumu gösterir. Doğa halinde ne düzen vardır ne hukuk ne de adalet. İnsan yaşamı her türlü sosyal, iktisadi ve kültürel üretimden yoksundur.Doğa hali savaş halidir.Bunun da başlıca nedeni, insanın bencilliği, hırsı, çıkarcılığı, yaşamını devam ettirmek arzusu ve buna bağlı olarak güç ve iktidar hırsıdır.Güçlü elinden geleni yapacaktır, zayıflar ise buna katlanacaktır. Savaş halinden kurtuluşun tek çaresi, herkesin iktidarından, vazgeçip bunu ortak bir güce, devlete devretmesidir.İnsan akıllıdır, yaşamını sürekli kılabilmek için ortak bir mukavele ile kendi haklarını soyut bir varlığa devrederler ve doğa halinden toplum haline geçerler.Hoobes’a göre Uluslararası İlişkiler savaş hali olarak kalacaktır.Böyle bir durumda Uluslararası İlişkiler devletlerin güç gösterilerine sahne olacak, dostluk ve dayanışma kalmayacaktır.

Uluslararsı ilişkileri özgün yapan şey nedir?

Uluslararası ilişkilerin özgün olduğu en net alan sistem düzeyidir. Çünkü sistem düzeyinde diğer alanlardan yararlanmaya ihtiyaç duymaz.Uluslararası sistemin araştırma gündemi açısından net olmadığı tek yer devlet ve birey düzeyidir.

Uluslar arası ilişkileri özgün kılan şey:
Kavramlar                                                KuramsalAraştırma gündemi

Kendi Kuramları                                       Çekirdek

Metodoloji

Uluslararası ilişkiler, Dünya politikası, küresel politika tanımlarını yazınız.

Uluslararası İlişkiler:Başta devletler olmak üzere uluslararası sistem içerisinde yer alan çeşitli odaklar arasındaki öncelikle siyasal, hukuksal ve ekonomik ilişkileri inceleyen ve analiz eden sosyal bir bilim dalıdır.

Dünya Politikası: Tüm devletlerin bir olaydan veya bir felaketten etik bir şekilde etkilenmesi ve bunun sonucunda alınan tedbirler dünya politikasını oluşturur.

Dünya politikası uluslararası politikanın bir başka anlatış biçimidir. Uluslararası politikanın 20. yy. daki görüntüsüdür.Dünya politikası deyimi,  bazı uluslararası kuruluşları ve bazı ulusal kuruluşları da kapsayarak biraz daha farklı bir çerçeve ortaya koyar.

Küresel Politika: Siyasal sınırların olmadığı iç ve dışın anlamını yitirdiği insanlığa dairdir. Dünya küresel bir köye dönüşmüştür. Bunun önemli nedenlerinden biri de teknolojidir.


Tweetle
esnek reklam alanı
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1431 0,536