Beyinsi

Hukuk Dilinde Savunma Nedir?

Hukuk Dilinde Savunma Nedir?

Savunmanın birden fazla anlamı vardır. Önce savunma ne demek bunu açıklayalım sonra hukuki savunma nedir bu konuyu anlatalım. Savunma deyince akla ilk gelen şey kişinin şahsına yapılan bir saldırıdan kendini korumasıdır. Yani saldırıya karşı koymadır. Bir diğer anlamı ise bir eylemi, bir fikri haklı göstermek adına yazılan yazı ya da söylenen sözdür. Savunma toplumun her alanında kendini gösterir. Örneğin futbolda savunma dendiğinde rakip oyuncuların ataklarına karşı koymak anlamına gelir ya da askeri anlamda kullanılırsa tehdit unsurlarına karşı kişiyi, bölgeyi, bir nesneyi vs. korumak anlamına gelir. Savunma her yerde aynı anlamı taşımaz. Örneğin hukuktaki savunma ile futboldaki savunma aynı anlama gelmez. Mantık aynıdır fakat görevleri farklıdır. Hukukta savunma dendiğinde bir olayı gerçekleştiren kişiye karşı kendini korumaktır bu genelde kötü niyetlidir ve saldırı niteliği taşır aynı zamanda hakkında bir suçlama var ise bu suçlamaya karşı kişinin savunma yazması istenir. Yani suçu işleyen kişinin neden bu suçu işlediği, suçun haklılığı olup olmadığı gibi konular açığa çıkarılmak istenir. Hukuk dilinde savunma hem sözlü hem de yazılı olabilir ancak yazılı savunma genelde en kabul gören çeşididir. Sözlü savunma yapan biri bunları kağıda dökerek çeşitli onaylardan sonra resmileştirebilir. Savunmanın diğer adı da meşru müdafaadır. Savunmanın olabilmesi için bir saldırının gerçekleşmesi ya da işlenen suçun gerekçeleri ve haklılığı olması gerekir.

Exit mobile version