Beyinsi

Esmaül Hüsna Arapça Yazılışı Okunuşu ve Anlamı

  • 0
  • 140.217 kez görüntülendi.
Esmaül Hüsna Arapça Yazılışı Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Arapça Yazılışı Okunuşu ve Anlamı

Esma’ül Hüsna Arapçadır. Tamlamadır ve  tam karşılığı Güzel İsimler demektir. Burada bahsedilen ise Allahu Teala’nın 99 ismi şerifidir. Allah diye zikreden Cenabı Hakk’ı bütün isimleri ile anmış olur. Bütün isimler Allah isminde gizlidir. Diğer isimler Allah İsmi Azamına birer sıfattır. Allahu Teala’nın  99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da bilinmektedir. Allahu Teala’nın 99 isminin arapça yazılışı, okunuşu ve anlamı ;

 

Allah

Tüm isimleri bünyesinde barındıran ve başka hiçbir varlığa verilmesinin mümkün olmadığı isimdir

 

Ekran Alıntısı

Bütün yaratılmışlar için hayır ve merhameti tercih eden

 

er-rahim

Büyük nimetler veren ve merhametli

 

el-melik

Bütün kâinatın sahibi ve hükümdarı

 

el-kuddus

Gafletten ve hatadan arınmış ve tertemiz

 

es-selam

Cennetteki kullarına selam eden ve selamete çıkaran

 

el-mümin

Gönüllerde iman etme isteği uyandıran, sığınanları koruma altına alıp ferahlatan

 

el-müheymin

Koruyan ve gözeten anlamlarına gelir

 

el aziz

Mağlup edilmesine imkân olmayan Galip

 

el-cabbar

Dilediğini zorla yaptıran ve tüm eksikleri tamamlayan

 

el-mütekebbir

Her hadisede büyüklüğünü gösteren

 

el-halık

Bütün varlığı yoktan var eden şekillendiren, halkeden anlamlarına gelir

 

el-bari

Her şeyi birbirine uygun yaratan

 

el-musavvir

Her şeye bir biçim ve özellik veren

 

el-gaffar

Marifeti çok olan

 

el-kahhar

Her istediğini istediği anda yapmaya muktedir olan

 

el-vehhab

Nimeti sonsuz olan

 

el-rezzak

Yaratılmışlara pek çok faydalanılacak şey ihsan eden

 

el-fettah

Zorlukları kolaylaştıran anlamına gelir

 

el alim

Her şeyi çok iyi bilen

 

el-kabbid

Sıkan, Daraltan

 

el-basit

Açan, Genişleten

 

el-hafid

Yukardan aşağıya indiren alçaltan

 

er-rafi

Yukarı kaldıran, yükselten

 

el-muizz

İzzet veren, ağırlayan

 

el-muzzil

Zelil eden, alçaltan

 

es-semi

Herşeyi iyi işiten

 

el-basir

Her şeyi iyi gören

 

el-hakem

Hükmeden, hakkı yerine getiren

 

el-adl

Çok Adaletli

 

el-latif

En ince işlerin bütün nceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran

 

el-habir

Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar

 

el-halim

Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren

 

el-azim

Çok Azametli

 

el-gaffur

Affı ve mağfireti pek çok

 

eş-şekur

Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren

 

el-aliyy

Pek yüce, Pek yüksek

 

el-kebir

En büyük, pek büyük

 

el-hafız

Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, her şeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan

 

el-mukid

Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren

 

el-hasib

Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen

 

el-celil

Celalet ve Ululuk sahibi

 

el-kerim

Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol

 

er-rakip

Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden

 

el-mucip

Kendisine dua edenlerin isteklerini veren

 

el-vasi

İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekâr

 

el-hakim

Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli

 

el-vedüd

Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan

 

el-mecid

Şanı büyük ve yüksek

 

el-bais

Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran

 

eş-şehid

Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır

 

el-hakk

Varlığı hiç değişmeden duran

 

el-vekil

Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran

 

el-kaviyy

Pek Güçlü

 

el-metin

Çok Sağlam

 

el-veli

Sevdiği kullarının dostu

 

el-hamid

Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen

 

el-muhsi

Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen

 

el-mubdi

Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan

 

el-muid

Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan

 

el-muhyi

Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren

 

el-mümit

Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan

 

el-hayy

Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten

 

el-kayyum

Gökleri ve yeri, herşeyi tutan

 

el-vacid

İstediğini istediği anda bulan

 

el-macid

Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok

 

el-vahid

TEK, Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan

 

es-samed

İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci

 

el-kadir

İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten

 

el-muktedir

Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan

 

el-mukaddim

İstediğini ileri geçiren, öne alan

 

el-muahhir

İstediğini geri koyan, arkaya bırakan

 

el-evvel

İLK

 

el-ahir

SON

 

ez-zahir

Herşeyde görünen aşikar

 

el-batın

Herşeyden gizli

 

el-vali

Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden

 

 

el-muteali

Noksanlıklardan Münezzeh

 

el-berr

Yarattıklarına gereken nimetleri bahş eden

 

et-tevvab

Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan

 

el-müttekim

Suçluları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran

 

el-afüvv

Çok affeden

 

er-rauf

Çok lütüfkar Çok esirgeyen

 

malikül mülk

Mülkün ebedi sahibi

 

zül celali vel ikram

Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi

 

el-mıksit

Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan

 

el-cami

İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan

 

el-ganiy

Çok zengin ve herşeyden müstağni

 

el-muğni

Dilediğini zengin kılan

 

el-mani

Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen

 

ed-darr

Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan

 

en-nafi

Faydalı şeyleri yaratan

 

en-nur

Yol gösteren, aydınlatan

 

el-hadi

Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren

 

 

el-bedi

Hayret verici şekilde alemleri yokdan var eden

 

 

el-baki

Varlığının sonu olmayan

 

el-varis

Hakiki malik/sahibi olan

 

er-reşid

Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran

 

es sabür

Çok sabırlı

 

 

Tweetle
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.