Büro Yönetimi Dersinde Alınan Ders Notları 2

Büro Yönetimi Dersinde Alınan Ders Notları 2


Büro Yönetimi Dersinde Alınan Ders Notları 2

Bürokrasi Kuramı

günlük dilde kullandığımız, işlerin geciktirilmesi yokuşa sürülmesi; ”Bugün git yarın gel” anlamının ters ve etkinlik açısından ideal bir örgüt yapısıdır. Weber’e göre salt yasa ve kurallarla çalıştırılan bürokrasi yönetimi soylulardan oluşmalıdır.

Weber’in önerdiği ideal tip bürokrasi beş unsurdan meydana gelmektedir.

Hiyerarşik yapı

Görevsel ve uzmanlaşma

Tanımlanmış yetki ve sorumluluklar

Kestirilebilirliği sağlayan kayıtlar

Davranış kuralları

Bürokrasi….Rasyonellik

 • Görevler hiyerarşiktir
 • Güç yazılı kurallarla olmalıdır
 • Çalışanlar emirlere uymalı
 • Çalışanlar iş ilişkilerine duygusallığı karıştırmamalı
 • Yükselmeleri performansa göre olmalı
 • İşler bölümlere ayrılarak kurallara uyulacak şekilde uzman kişiler tarafından yürütülmeli
 • Seçilecek personelin teknik bilgisi ve iş becerisine göre temin edilmesi
 • İş güvencesi sağlanmalı

3 Tip Meşru Yetki

Weber yetkiyi 3’e ayırır;

 1. Geleneksel yetki: Mutlak itaat bekleyen davranışları öngörür
 2. Rasyonel yetki: Mantığa dönüktür. Demokratik ilkeleri izler
 3. Karizmatik yetki: Büyük liderlere özgü kişisel ve hatta manyetik denilebilen kuvvetleri kapsar.

Yönetsel Kuram/Genel Yönetim Akımı/ Yönetim Süreçleri ( Henry Fayol 1841-1925)

Taylor’un iş ve işçilerden beklediğini, Fayol yönetim ve yöneticilerden beklemiştir. Yönetim süreçlerini ilk kez sıralayan Fayol, yönetilenlerden çok yöneticiye güvenmiştir.

Fayol’un İşletme Etkinlikleri

Teknik faaliyetler

Ticari faaliyetler

Mali faaliyetler

Güvenlik faaliyetleri

Muhasebe faaliyetleri

Yönetim faaliyetleri (en önemlisi)

Fayola’a göre bir işletmenin başarısı yukarıdaki altı maddeden geçer.

Henry Fayol

Fayol, yönetimin tanımını yönetim fonksiyonlarına dayanarak realist bir şekilde yapmıştır. Yönetimde hiç bir şey mutlak değildir. Yönetim bir ölçü ve kıyas meselesidir. Benzer şartlarda olsa bile aynı ilke nadiren aynı şekilde uygulanır. Bu nedenle ilkeler esnek olmalı ve ihtiyaca adapte edilmelidir.

Fayol’a göre yönetim sürecinin 5 öğesi

Planlama, örgütleme, emretme, eşgüdüleme, kontrol

Neoklasik Örgüt Yaklaşımı ( Elton Mayo)

Mayo ve arkadaşları yaptıkları deney ve araştırma sonucunda, grup oluşturma, grup arkadaşlığı ve sevgi bağlarının güçlü olmasının, işletme sahip ve yöneticilerin davranışlarında olumlu değişmelerin, onların önemsenmesinin çalışma ortamının havasını değiştirdiği bunuda sürekli verim artışına yol açtığını bulmuşlardır.

Temel Özellikleri

 • Ekonomik insan kavramına doğrudan karşı çıkılmış ve bireysel kabul edilmiştir.
 • Her birey eşitsiz ve biriciktir.
 • Verimliliğin belirlenmesinde dış gerçekler kadar bireyin dış dünyası da önemsenmiştir.
 • Üretimdeki artış ve düşüşler iş yerinin fiziksel ve ekonomik koşullardan çok, iş ortamındaki insan ilişkilerinin niteliğine bağlıdır.
 • Güdüleme yalnızca ekonomik unsurlara değil ayrıca toplumsal ve bireysel unsurlara da bağlıdır. 

   

  …devamı Büro Yönetimi Dersinde Alınan Ders Notları 3′te

 

single esnek reklam esnek reklam alanı
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1851 1,990