Beyinsi

Aknetrent Yan Etkileri

  • 60.254 kez görüntülendi.
Aknetrent Yan Etkileri

Nedir Bu Aknetrent?

Aknetrent  inanılmaz ötesi bir sivilce ilacıdır. İlaç özetle vücutta yer alan yağ pompalayan bir makine olduğunu düşünelim bu makineyi kurutuyor. Aknetrent yan etkileri olarak özellikle dudaklarda ciddi bir kuruma yapıyor. Dolayısı ile Aknetrent kullanırken sağlıklı bir dudak kremi de kullanmanız şart. Farklı kişiler tarafından yapılan açıklamalarda göre bel ağrısı, eklem ağrıları, burun içinde kurumadan kaynaklı kanama vb. pek çok yan etki mevcut. Özellikle belirtmek istediğimiz nokta arkadaşlar asla ara vermeyin ve kesintisiz kullanın. 18 yaşında ergenlik olarak adlandırdığımız sivilceler için ilaç kullanmanıza gerek yok. Zaten o sivilceler çıkmak zorunda. Bu tip ilaçlar genellikle 30 yaşına yakın ya da daha yüksek olanlar için daha uygun. Çünkü ergenlik sivilcelerinin bir şekilde çıkması ve o salgılanan yağların atılması gerekiyor. Bunu engellemek ileri de zararlı etkenlere yol açabilir. Aknetrent pek çok insan için mucizevi sayılabilecek bir üründür. Hafif izler kalıyor ancak o da tedavi için geç kalmaktan kaynaklanıyor. Öncelikle ilaç kullanmaya başlamadan evvel bir doktora danışmak gerekiyor. Kan değerleri uygunsa ilaç kullanılabilir ve her ay düzenli olarak kan vermelisiniz. Tligiriserit değeri 200 üzeri olanlarda ciddi anlamda yağ artışı oluyor ve bu da sırtta öncelikli olmak üzere yüzde ve kalçada aşırı sivilcelere sebep oluyor. Bu yağ değeri ise makarna ve ekmek türevi gıdalardan salgılanıyor. Sağlam bir diyet ve aknetrent kullanımı ile sizler de sivilcelerinizden kurtulabilirsiniz.

 

Aknetrent İlaç Formülüne Bakalım:

Her bir yumuşak jelatin kapsül,
Etkin madde: 20 mg izotretinoin
Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit (E 171), Kırmızı demir oksit (E 172), Sarı demir oksit (E 172) içermektedir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grubu: Akne tedavisinde kullanılan retinoidler
ATC kodu: D1OBAO1

İzotretinoin bir retinoid olup, retinoik asitin (tretinoin) bir steroizomeridir. İzotretinoinin mutlak etki mekanizması henüz detaylı olarak açıklanmamış olmakla birlikte 0.5—1.0 mg/kg/gün dozlarında verildiğinde, şiddetli aknenin klinik görüntüsündeki iyileşmenin sebaköz bez (yağ bezi) aktivitesinin baskılanması ile sebum üretiminin azalması ve yağ bezlerinin boyutunda histolojik olarak gösterilmiş azalma ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Sebum sekresyonunun azalması geçicidir ve izotretinoin dozu ve tedavi süresine bağlıdır.

İzotretinoin, sebositlerin proliferasyonunu inhibe eder ve aknedeki düzenlenmiş farklılaşma programını değiştirmek yoluyla etki gösterir.

Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon
İzotretinoin yüksek lipofilitesi nedeniyle yağlı yemeklerle birlikte verildiğinde absorbsiyonu güçlenmektedir. Açlık ve tokluk şartlarında yapılan bir çalışmada, izotretinoinin hem Cma hem de EAA değerleri, açlık durumuna göre yüksek oranda yağlı yiyeceklerle birlikte alanlarda iki kattan yüksek değerlere ulaşmıştır. Eliminasyon yarı ömrünün değişmediği görülmüştür. Bu durum yiyeceklerin ilacın dispozisyonunu değiştirmeden biyoyararlanımını arttırdığını göstermektedir. Tma da yiyeceklerle birlikte artmaktadır. Bu nedenle her zaman yiyeceklerle birlikte alınmalıdır.
Nodüler akneli hastalarla sağlıklı bireyler karşılaştırıldığında izotretinoin farmakokinetiği açısından farklılık yoktur.

Dağılım
İzotretinoin başlıca albumin olmak üzere (%99.9) plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır. Epidermisteki izotretinoin konsantrasyonları seru mda olanın sadece yarısıdır. İzotretinoinin kırmızı kan hücrelerine zayıf penetrasyonundan dolayı, plazma konsantrasyonları tüm kanda olanın 1.7 katıdır.

Metabolizma
İzotretinoinin oral alımını takiben plazmada en az üç ana metabolit tanımlanmıştır: 4-okso- izotretinoin, retinoik asit (tretinoin) ve 4-okso retinoik asit (4-okso-tretinoin).
80 mg izotretinoin oral dozundan sonra, yiyeceklerle birlikte verildiğinde metabolit oluşumunun aç karnına uygulanmaya göre arttığı gözlenmiştir.
Tüm metabolitler çeşitli in vitro testlerde biyolojik retinoid aktivite göstermiştir. Buna karşılık bu modellerin klinik anlamlılığı bilinmemektedir. 18 yaş üstü kistik akneli hastalarda, tekrarlanan dozlar sonrasında kararlı durumda izotretinoine oranla 4-okso izotretinoin, 3.4 kat daha fazla maruziyet olmuştur.
İn vitro çalışmalarda P450 enzimlerinden 2C8, 2C9, 3A4 ve 2B6’nın izotretinoin metabolizmasından sorumlu başlıca izoformlar olduğu saptanmıştır.
İzotretinoin ve tretinoin tersinir olarak metabolize olduğundan tretinoin metabolizması izotretinoininki ile bağlantılıdır. İzotretinoin dozu nun %20-30’unun izomerizasyon ile metabolize olduğu düşünülmektedir.

Eliminasyon
80 mg izotretinoin oral dozundan sonra izotretinoin yarılanma ömrü 90 saat olmuştur. Radyoaktif işaretli izotretinoinin oral alımını takiben, idrar ve dışkıda yaklaşık olarak eşit miktarlarda doz değişmeden atılmıştır. 74 sağlıklı yetişkin bireye tek doz 80 mg izotretinoin oral yolla uygulandıktan sonra t112 sırasıyla izotretinoin 21 saat, 4-okso-izotretinoin 24 saat olmuştur.
İzotretinoin bir fizyolojik retinoiddir ve izotretinoin tedavisi sonlandırıld ığında endojen retinoid konsantrasyonlarına yaklaşık olarak iki hafta içinde ulaşılır.

Özel hasta popülasyonlarında farmakokinetik
Pediyatrik hastalar: Yapılan tek ve çoklu doz çalışmalarında pediyatrik hastalarla yetişkin hastalar karşılaştırıldığında izotretinoin farmakokinetiği istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemiştir.

Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda farmakokinetik
İzotretinoin, karaciğer bozukluğu olan hastalarda kontrendike olduğundan, bu hasta grubunda izotretinoin kinetiği üzerine sınırlı bilgi bulunmaktadır. Böbrek yetmezliği izotretinoinin ya da 4-okso- izotretinoinin plazma kleransını önemli bir şekilde düşürmez.

Endikasyonları:

AKNETRENT, sistemik antibakteriyeller ve lokal olarak yapılan tedaviye cevap vermeyen şiddetli akne formlarının (nodülo-kistik ya da küre şeklinde akne ya da kalıcı iz bırakma riski taşıyan akne gibi) tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

AKNETRENT gebelikte kesinlikle kontrendikedir. (Bkz. Gebelik ve Laktasyon) AKNETRENT,
-Karaciğer yetmezliği olan hastalarda,
-Böbrek yetmezliği olan hastalarda,
-Kan lipid değerleri aşırı şekilde yükselmiş olan hastalar,
-Hipervitaminoz A hastaları,
-Tetrasiklinlerle eş zamanlı tedavi alan,
-İzotretinoin ya da yardımcı maddelerinden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda
(ilaç hidrojenlenmiş soya fasulyesi yağı ve rafine soya yağı içermektedir) kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Bu tıbbi ürün TERATOJENİKTİR.
AKNETRENT, aşağıda belirtilen şartların tümü yerine getirilmedikçe, çocuk doğurma potansiyeline sahip kadınlarda kontrendikedir:
Sistemik antibakteriyeller ve lokal yapılmış yeterli standart terapi kürlerine dirençli şiddetli aknesi (nodüler ya da küre şeklinde akne veya kalıcı iz bırakma riski taşıyan akne gibi) olmalıdır. Teratojenik riski anlamalıdır.
Aylık düzenli tedavi sonrası kontrollere gelmenin gerekliliğini anlamalıdır.
Tedaviye başlamadan 1 ay önce, tedavi başladıktan 1 ay sonra, tedavi sırasında ve tedaviden sonraki 1 aya kadar kesintisiz bir şekilde etkili bir kontraseptif kullanılmasının gerektiğini anlamalı ve kabul etmelidir. En az bir ya da birinin bariyer yöntemi olduğu tercihen iki tamamlayıcı korunma yöntemi kullanmalıdır.
Adetleri anormal olarak kesilse de, etkin bir korunma hakkındaki tüm tavsiyelere uymalıdır. Etkin korunma yöntemlerine uyabilmelidir.
Hamileliğin potansiyel sonuçlarını ve bir hamilelik riski durumunda danışmanın gerekliliğini bilmeli ve anlamalıdır.
Tedaviden önce, tedavi sırasında ve tedavinin bitiminden 5 hafta sonra hamilelik testi yapması gerektiğini anlamalıdır.
İzotretinoinin zararlarını ve kullanımı ile ilgili gerekli tedbirleri anladığını beyan etmelidir.
Reçeteyi yazan eğer bir hamilelik riskinin olmadığına işaret eden makul sebepler olduğunu düşünmedikçe, bu şartlar aynı zamanda hali hazırda seksüel olarak aktif olmayan kadınları da kapsar.
Reçeteyi yazan doktor,
– Hastanın, yeterli anlama seviyesine sahip olduğunun doğrulanması da dahil olmak üzere, yukarıda
listelenmiş gebelik önleme koşullarına uyduğundan,
– Hastanın daha önce bahsedilen koşulları kabul ettiğinden,
– Hastanın tedavinin başlangıcından en az 1 ay önce bir bariyerli olmak üzere en az bir tercihen iki
etkin korunma yöntemi kullandığından ve etkili bir korunma yöntemini tedavi sırasında ve tedavinin
kesilmesini takiben en az 1 ay süre için devam ediyor olduğundan,
– Tedaviden önce, tedavi sırasında ve tedavinin kesilmesinden 5 hafta sonra negatif hamilelik testi
sonuçlarının alındığından emin olmalıdır. Tarihler ve hamilelik testi sonuçları belgelenmelidir.

Gebelikten korunma
Kadın hastalara gebelik önleme hakkında kapsamlı enformasyon sağlanmalı ve etkin bir korunma yöntemi kullanmıyorlarsa, korunma hakkında tavsiyeler verilmelidir.
Asgari gereklilik olarak, potansiyel hamilelik riski altındaki kadın hastalar en az bir etkin korunma yöntemi kullanmalıdır. Hastalar, tercihen biri bariyerli yöntem olmak üzere iki tamamlayıcı korunma formu kullanmalıdır. Adetleri normal zamanda kesilmeyen hastalarda dahi korunma AKNETRENT tedavisinin bitiminden 1 ay sonrasına kadar sürdürülmelidir.

Hamilelik testinin yapılması
Lokal uygulamaya göre, minimum 25 mIU/mL hassaslıktaki medikal olarak izlenen hamilelik testlerinin, aşağıda bahsedildiği şekilde, menstrual siklusun ilk 3 günü içinde yapılması tavsiye edilmektedir:

Tedaviye başlamadan önce
Başlangıçta, medikal olarak izlenen bir hamilelik testi yapılmalı ve bu testin tarihi ve sonucu kaydedilmelidir. Bu test, hastanın izotretinoin ile tedaviye başlamadan önce hamile olmadığından emin olmasını sağlamalıdır. Düzenli kanamaları olmayan hastalarda, bu hamilelik testinin zamanlaması hastanın seksüel aktivitesini yansıtmalı ve hastanın son olarak girdiği cinsel ilişkiden yaklaşık olarak üç hafta sonra yapılmalıdır. Doktor, hastayı korunma yöntemleri hakkında eğitmelidir.

Tedavi sonrası muayeneler
Tedavi sonrası muayeneler 28 günlük aralıklarla ayarlanmalıdır. Her ay tekrar yapılacak medikal olarak denetlenmiş hamilelik testlerine ihtiyaç olup olmadığı, hastanın seksüel aktivitesi ve o anki menstrual hikayesi (anormal menstrüasyonlar, gecikmiş periyod ya da anormal zamanlı adet kesilmesi) göz önüne alınarak yapılmalıdır.

Tedavinin sonu
Tedavinin durdurulmasından 5 hafta sonra, hamilelik ihtimalini ortadan kaldırmak için kadınlar son bir hamilelik testi yapmalıdır.

Reçeteleme ve ilaç verme sınırlamaları
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda izotretinoinin reçetelenmesi 30 günlük bir tedavi ile sınırlandırılmalı ve tedaviye devam için ilacın yeniden reçetelenmesi gerekmelidir. İdeal olarak, hamilelik testi, reçete hazırlama ve izotretinoinin verilmesi aynı gün olmalıdır. İzotretinoinin verilmesi, reçete tarihinden maksimum 7 gün sonra tamamlanmış olmalıdır.

Erkek hastalar
Erkek hastaların üreme fonksiyonlarının izotretinoin almakla etkileneceği yönünde bir kanıt yoktur.

Ek önlemler
Hastalara bu tıbbi ürünü asla başkalarına vermemeleri ve tedavi sonunda kullanılmamış tüm kapsülleri eczacılarına geri götürmeleri direktifi verilmelidir.
Erkek ve kadın hastalar tedavi sırasında ve izotretinoinin kesilmesinden 1 ay sonrasına kadar kan vermemelidir.
Tedavi sırasında A vitamini içeren diğer ilaçlar kullanılmamalıdır.

Psikiyatrik rahatsızlıklar
İzotretinoin ile tedavi edilen hastalarda depresyon, psikotik semptomlar ve nadiren intihar girişimleri ve intihar rapor edilmiştir. Depresyon hikayesi olan ve diğer tüm hastalar depresyon işaretleri açısından izlenmeli ve gerekirse uygun terapi için ilgili bölümlere havale edilmelidirler.

Psödotümör serebri (benign intrakraniyel hipertansiyon)
İzotretinoin kullanımı ile bazen de tetrasiklinlerle eş zamanlı kullanıldığında benign intrakraniyel hipertansiyon vakaları rapor edilmiştir. Benign intrakraniyel hipertansiyonun belirti ve semptomları baş ağrısı, bulantı ya da kusma, görme bozuklukları ve papilödemdir. Benign intrakraniyel hipertansiyon geliştiren hastalarda izotretinoin en kısa sürede kesilmelidir.

Pankreatit
İzotretinoin ile yüksek ya da normal serum trigliseridleri olan hastalarda akut pankreatit raporlanmıştır. Nadir olarak da fatal hemorajik pankreatit raporlanmıştır.

Deri ve deri altı doku rahatsızlıkları
Aknenin akut şekilde kötüleşmesi seyrek olarak başlangıç döneminde görülür ancak tedaviye devam edildikçe 7-10 gün içinde kaybolur ve genelde bir doz ayarlaması gerektirmez.
Yoğun güneş ışığına ya da UV ışınlarına maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Gerekli görülürse, bir güneş koruma ürünü kullanılmalıdır.
Atipik bölgelerde izlerin kalması ve daha nadir olarak tedavi edilen alanlarda hiper- ya da hipopigmentasyon oluşma riskinden dolayı, izotretinoin alan hastalarda tedavinin bitiminden sonraki 5-6 aya kadar derinin kimyasal olarak aşırı şekilde aşındırılmasından ve deri altı lazer tedavisinden kaçınılmalıdır. Epidermal soyulma riskinden dolayı, izotretinoin alan hastalarda tedavinin bitiminden sonraki 6 ay ağda ile tüylerin alınmasından kaçınılmalıdır.
İzotretinoin deri ve dudaklarda kuruluğa sebep olabileceğinden, hastaların bir deri nemlendirici merhem ya da krem ve bir dudak balsamı kullanmaları tavsiye edilmelidir.

Göz bozuklukları
Göz kuruması, korneal opasiteler, gece görmede azalma ve keratit genellikle tedavinin kesilmesinden sonra düzelir. Göz kuruması, bir yağlı göz merheminin uygulanması ya da damla tedavisi ile giderilebilir.Gece görmede azalma rapor edilmiştir ve bazı hastalarda hastalığın başlangıcında oluşur. İzotretinoinin kullanımının bırakılması gerekebilir. Görme problemleri dikkatlice izlenmelidir.

Kas-iskelet ve bağ dokusu rahatsızlıkları
Kemik mineral yoğunluğu
Tek kür izotretinoinin iskeletin çeşitli bölümlerinde oluşturduğu değişikliklerin incelenmesi sonucunda kemik yoğunluğunda anlamlı değişiklik gözlenmemiştir. Bununla birlikte 13-18 yaş arası 10 hastada bel omuru kemik yoğunluğunda %3.25’lik azalma kaydedilmiştir.
İzotretinoin alan hastalarda, özellikle etkin fiziksel aktivite gösterenlerde, miyalji, artralji ve yüksek serum kreatin fosfokinaz değerleri ile spontan osteoporoz, osteopeni, kemik kırıklarının geç iyileşmesi bildirilmiştir.
Keratinleşme tedavisi için çok yüksek dozlarda yapılan bir kaç yıllık uygulamalardan sonra, prematür epifiz kapanma dahil kemik değişimleri ve tendonların ve bağların kireçlenmesi görülmüştür. Bu hastalardaki doz seviyeleri, genellikle akne tedavisi için tavsiye edilen dozun oldukça üzerindedir.

Hepatotoksisite
İzotretinoine bağlı olduğu düşünülen klinik hepatit bildirilmiştir. Ek olarak izotretinoin kullanan hastaların %15’inde hafiften orta şiddete karaciğer enzimlerinde yükselme gözlenmiştir. Bunlardan bazıları dozun azaltılmasıyla ya da ilacın kesilmesiyle normale dönmüştür. Normale hemen dönüş sağlanmazsa ya da hepatitten şüphelenilirse AKNETRENT tedavisi kesilmelidir.

Böbrek yetmezliği
Böbrek yetmezliği olan hastalarda tedaviye düşük bir dozda başlanması ve dozun asgari tolere edebilecekleri doza titre edilmesi önerilir.

Lipid metabolizması
Serum lipidleri (trigliserid ve kolesterol) (açlık değerleri), tedaviden önce, tedavinin başlangıcından 1 ay sonra ve daha sonra daha sık izleme klinik olarak gerekmedikçe 3 aylık aralıklarla kontrol edilmelidir. Yüksek serum lipid değerleri genellikle dozun azaltılması ile ya da tedavinin kesilmesi ile normale döner.
Hipertrigliseridemi kabul edilebilir bir seviyede kontrol edilemezse ya da pankreatit semptomları görülürse izotretinoin kesilmelidir. 800 mg/dL ya da 9 mmol/L seviyesini aşan değerler kimi zaman, ölümcül olabilen akut pankreatit ile ilişkilidir.

Gastrointestinal rahatsızlıklar
İzotretinoin, daha önceden barsak rahatsızlığı hikâyesi olmayan hastalarda iltihabi barsak hastalığı (bölgesel kıvrım barsak iltihabı dahil) ile ilişkilidir. Şiddetli (hemorajik) diyaresi olan hastalar en kısa sürede izotretinoini kesmelidir. Az görülen kalıtsal fruktoz intolerans problemi olan hastalar bu ilacı almamalıdırlar.

Alerjik reaksiyonlar
Daha önceden lokal olarak retinoidlere maruz kalmış bazı vakalarda nadiren anaflaktik reaksiyonlar rapor edilmiştir. Alerjik deri reaksiyonları seyrek bir şekilde rapor edilmiştir. Genellikle el ve ayaklarda üst deride görülen purpura ile beraber (ezikler ve kırmızı lekeler) ciddi alerjik vaskülit vakaları rapor edilmiştir. Şiddetli alerjik reaksiyonlar terapinin kesilmesini ve dikkatli gözlem altına almayı gerektirir.

A hipervitaminozu ile ilişkili semptomlar
AKNETRENT kullanımıyla deride kuruma, mukozalarda kuruma (ör. dudaklarda kuruma, burun mukozasında kuruluk), burun kanaması, ses kısıklığı, konjonktivit, reversibl kornea opaklığı ve kontakt lenslerde intolerans sıklıkla görülebilen istenmeyen yan etkilerdir (Bkz. Yan etkiler/advers etkiler).

Yüksek riskli hastalarİzotretinoin tedavisi gören, diyabet, obez, alkolik ya da bir lipid metabolizma bozukluğu olan hastalarda, lipidlerin ve/veya kan glukozu serum değerlerinin daha sık kontrol edilmesi gerekli olabilir.
Yüksek açlık kan şekerleri rapor edilmiş ve izotretinoin tedavisi sırasında yeni diyabet vakaları teşhis edilmiştir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı:
Gebelikte kullanım: Gebelik kategorisi: X
Hamilelik izotretinoin tedavisi için mutlak bir kontrendikasyondur. AKNETRENT tedavisi sırasında ya da takip eden ay içerisinde bu önlemlere rağmen hamilelik oluşursa, fetüsün şiddetli ve ciddi şekilde sakat kalması bakımından çok büyük bir risk vardır.
AKNETRENT, gebelikte kesinlikle kontrendikedir.

İzotretinoine maruz kalma ile ilişkili fetal kusurlar merkezi sinir sistemi anomalileri (beyinde ödem, serebellar malformasyonlar/anormallikler, mikrosefali), yüz şekil bozuklukları, yarık damak, dış kulak anormallikleri (dış kulağın olmaması, küçük ya da olmayan dış ses kanalları), göz anormallikleri (mikroftalmi), kardiyovasküler anormallikler (Fallot tetralojisi, büyük damarların transpozisyonu, septal defektler gibi konotrunkal kusurlar), timüs bezi anormalliği ve paratiroid bezi anormalliklerini içerir. Aynı zamanda kendiliğinden çocuk düşürme insidansında bir artış vardır.
AKNETRENT ile tedavi sırasında hamilelik görülürse, tedavi derhal kesilmeli ve teratoloji değerlendirmesinde uzman bir hekime başvurulup tavsiye alınmalıdır.

Emzirme döneminde kullanım
İzotretinoinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemekle birlikte oldukça lipofilik olması nedeniyle insan sütüne geçme olasılığı yüksektir. Annedeki ve maruz kalacak çocuktaki advers etki potansiyeli nedeniyle, emzirme döneminde AKNETRENT kullanımı kontrendikedir.

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi
İzotretinoin tedavisi sırasında bir kaç gece görüşünde azalma vakası görülmüş ve bu durum nadir olarak tedaviden sonra da devam etmiştir. Hastalar AKNETRENT tedavisi sırasında bu potansiyel problemden haberdar olmalı ve araç ya da makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdırlar.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Aşağıdaki istenmeyen etkiler, izotretinoin ile en yaygın olarak rapor edilmiş istenmeyen etkilerdir: Yan etkilerin bir çoğu yüksek doz vitamin A alanlardakilerle benzerdir.
İzotretinoin kullanımı ile ilişkili yan etkilerin bazıları dozla ilgilidir (Keilit ve hipertrigliseridemi). Yan etkiler dozun değiştirilmesinden sonra ya da tedavinin kesilmesi ile tersinirdir; ancak bazıları tedavi kesildikten sonra da devam edebilir.

Sıklıkları belirlenmemiş olmakla birlikte karşılaşılabilecek yan etkiler aşağıdaki gibidir:
Tüm vücut: Vaskülit, sistemik aşırı duyarlılık gibi alerjik reaksiyonlar, ödem, yorgunluk, lenfadenopati, kilo kaybı
Kardiyovasküler: Çarpıntı, taşikardi, vasküler trombotik hastalık, inme, sırt ağrısı, senkop, yüzde kızarma (flushing)
Endokrin/metabolik: Hipertrigliseridemi (%25), kan şekeri düzeylerinde değişiklikler, HDL artışı
Gastrointestinal: İnflamatuar barsak hastalığı, hepatit, pankreatit, dişeti kanamaları ve inflamasyon, kolit, özofajit/özofajial ülserasyon, ileit, bulantı, diğer spesifik olmayan gastrointestinal semptomlar
Hematolojik: Alerjik reaksiyonlar, anemi, trombositopeni, nötropeni, agranülositoz, piyojenik granülom
Kas-iskelet: Hiperostoz, ligament ve tendon kalsifikasyonu, prematür epifizyal kapanma, kemik mineral yoğunluğunda azalma,bazen şiddetli olabilen sırt ağrısı, miyalji ve artralji gibi kas-iskelet sistemi semptomları, geçici sırt ağrısı (pediyatrik hastalarda %29), artrit, tendonit, diğer tip kemik anormallikleri, rabdomiyoliz (nadir)
Nörolojik: Psödotümör serebri, sersemleme, uyuklama, baş ağrısı, uykusuzluk, letarji, malazi, sinirlilik, parestezi, nöbet, zayıflık
Psikiyatrik: İntihar düşüncesi ve girişimi, depresyon, psikoz, agresyon, saldırgan davranışlar, duygusal dengesizlik
Üreme sistemi: Menstrüasyon bozukluğu
Solunum: Bronkospazm (astım öyküsü ile birlikte ya da değil), solunum yolu infeksiyonları, ses değişiklikleri, Wegener’s granulomatoz
Cilt ve ekleri: Akne fulminans, alopesi, morluklar, keilit (dudaklarda kuruluk), ağız kuruluğu, burun kuruluğu, cilt kuruluğu, burun kanaması, eruptif ksantomlar, kızarıklık, ciltte hassasiyet, saç anormallikleri, hirsutizm, hiper- ve hipopigmentasyon, infeksiyonlar (yaygın herpes simpleks), tırnak distrofisi, avuç içi ve tabanlarda soyulma, kaşıntı, kızarıklık (fasiyal eritem, sebore ve ekzama dahil), güneş yanıklarında artma, terleme, ürtiker, yara iyileşmesinde anormallik

Özel duyular:
İşitme: Duyma bozukluğu, kulak çınlaması
Görme: Korneal opasite, gece görüşünün azalması, katarakt, göz kapağı inflamasyonu, renk görme bozuklukları, konjonktivit, göz kuruluğu, keratit, optik nörit, fotofobi, görme bozukluğu.
Üriner sistem: Glomerulonefrit, spesifik olmayan ürogenital bulgular
Laboratuvar bulguları: Plazma trigliseridlerinde yükselme, serum yüksek dansiteli lipoproteinlerinde azalma (HDL), tedavi süresince serum kolesterol düzeylerinde artış, alkali fosfataz artışı SGOT (AST), SGPT (ALT), GGTP ya da LDH’da artış
Kırmızı kan hücrelerinde azalma, beyaz kan hücrelerinde azalma (şiddetli nötropeni ve nadiren agranülositoz), sedimentasyon hızında yükselme, platelet miktarında artış, trombositopeni

İlaç etkileşimleri:

Vitamin A: Toksik etkiler artabileceğinden hastalar, hipervitaminoz A geliştirme riskinden dolayı eş zamanlı olarak A vitamini içeren vitaminler kullanmamaları konusunda uyarılmalıdırlar.
Tetrasiklinler: İzotretinoin ve tetrasiklinlerin eş zamanlı kullanımında, benign intrakraniyal hipertansiyon (psödotümör serebri) vakaları rapor edilmiştir. Bu nedenle, tetrasiklinlerle eş zamanlı tedaviden kaçınılmalıdır.
Mikro-doz progesteron preparatları: Östrojen içermeyen progesteron preparatları AKNETRENT kullanımı süresince yeterli bir kontrasepsiyon olmayabilir. Gebelik potansiyeli olan kadınların eş zamanlı olarak kullanacakları 2 kontrasepsiyonun en az birinin temel formda olması önemlidir.
Noretindron/etinil östrodiol: İzotretinoin, etinil östrodiol ve noretindronun farmakokinetiklerini ve serum progesteron, folikül stimüle edici hormon (FSH) ve luteinizan hormon (LH) düzeylerini klinik olarak indüklememektedir. Doktorlar bazı kontraseptiflerin etkinliğinin AKNETRENT ile eş zamanlı kullanıldığında azaldığını hastalara bildirmelidirler.
St.John’s Wort: İzotretinoin bazı hastalarda depresyona neden olmaktadır. St.John’s Wort kullanımına başlanmasından kısa süre sonra hormonal kontraseptiflerle ani kanamalar raporlanmıştır. Ayrıca bazı form St.John’s Wort ile kombine kontraseptif kullanan hastalarda istenmeyen gebelikler raporlanmıştır.

Laboratuvar testleri ile etkileşim
Gebelik testi: Çocuk doğurma potansiyeli olan kadın hastalarda, AKNETRENT tedavisine başlanmadan önce mutlaka üre ya da serum gebelik testlerinin negatif (-) olduğu 2 test ile görülmelidir. İki test arasındaki süre en az 19 gün olmalıdır.
Tedavi sırasında da ayda 1 kez üre ya da serum testlerinin negatif (-) olduğu tekrarlanmalıdır.
Lipidler: Tedavi öncesinde ve süresince kan lipidleri açlık şartlarında izlenmelidir. Önerilen, bu testlerin haftalık ya da iki haftalık intervallerle AKNETRENT’e yanıt belirleninceye kadar yapılmasıdır. İzotretinoin tedavisinde hipertrigliseridemi her 4 hastadan 1’inde görülmektedir.
Karaciğer fonksiyon testleri: Klinik çalışmalar süresince karaciğer enzimlerinde yükselmeler görülmesi ve hepatit raporlanması nedeniyle AKNETRENT tedavisi süresince haftalık ya da iki haftalık intervallerle ilaca yanıt tespit edilinceye kadar karaciğer fonksiyon testlerinin yapılması önerilir.
Glukoz: İzotretinoin tedavisi sırasında bazı hastalarda kan şekerinin kontrolünde problemler gözlenmiştir. Bununla birlikte diyabet raporlanmış; ancak izotretinoin ile ilişki kanıtlanmamıştır.
CPK: Bazı hastalarda ağır fiziksel egzersiz sonrası oluşan CPK yükselmeleri raporlanmıştır. Bu yükselmeler 2 hafta içinde normal limitlere dönmüştür. Rabdomiyoliz vakası bildirilmemiştir.
Fenitoin: Fenitoinin osteomalaziye neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle izotreonin ile birlikte kullanımları sırasında dikkatli olunmalıdır.
Sistemik kortikosteroidler: Sistemik kortikosteroidlerin osteoporoza neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle izotretinoin ile birlikte kullanımları sırasında dikkatli olunmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

AKNETRENT, yalnız şiddetli akne tedavisinde sistemik retinoidlerin kullanımında uzman ve izotretinoin tedavisinin risklerini ve izleme gereksinimlerini bilen hekimlerin gözetimi altında ve bu hekimlerin reçetelemesi ile kullanılmalıdır.
AKNETRENT ile tedaviye bir sonraki adet döneminin ikinci ya da üçüncü gününden önce başlanmalıdır.
AKNETRENT ile tedaviye başlamadan önceki iki hafta içinde mutlaka negatif gebelik testi sonucu alınmalı ve gebelik süresince her ay bu testlerin yapılması önerilir.
AKNETRENT ile tedaviye başlanmadan önce hekim gebe kalma potansiyeli olan hastalara, alınacak önlemler, bebekte ciddi malformasyon riski, tedavi sırasında ya da kesildikten sonra gebe kalmanın neden olabileceği sonuçlar konusunda yazılı ve sözlü bilgi vermelidir.
Kapsüller günde bir ya da iki defa yiyeceklerle birlikte alınmalıdır. Günde bir kez izotretinoin dozunun kullanım güvenilirliği kanıtlanmamıştır ve günde tek doz önerilmez.
Tüm kapsül dolu bir bardak sıvı ile alınmalıdır.

Ergenler dahil olmak üzere erişkinler ve yaşlılar
İzotretinoin terapisi günlük 0.5 mg/kg’lık bir doz ile başlatılmalıdır. İzotretinoine terapötik cevap ve advers etkilerden bazıları dozla ilişkilidir ve hastalar arasında değişiklik gösterir. Pek çok hasta için, günlük doz, ikiye bölünmüş olarak verilen 0.5-1.0 mg/kg aralığındadır. Şiddetli nodüler aknelerde 2 mg/kg’a kadar bölünmüş dozlar halinde kullanılmaktadır.
Hastaların büyük bir çoğunluğunda, aknelerin tamamen temizlenmesi 15-20 haftalık tedavi ile sağlanmıştır. Eğer bu süreden önce toplam nodülün %70’inden fazlası düzeldiyse tedaviye devam edilmeyebilir. Mutlak bir kötüleşme durumunda, aynı günlük ve kümülatif tedavi dozunu kullanarak yapılacak bir ileri izotretinoin kürü düşünülebilir. Tedavinin kesilmesinden sonraki 8 haftaya kadar aknede bir iyileşme gözlenebilirse, bu dönem bitene kadar yeni bir tedavi kürü düşünülmemelidir.

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalar
Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda tedavi daha düşük bir doz ile başlatılmalıdır (ör: 10 mg/gün). Doz daha sonra 1 mg/kg/gün’e ya da hastanın tolere edebileceği maksimum doza yükseltilebilir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalar
Bu hastalarda dozun deneysel olarak azaltılması önerilmektedir.

Çocuklar
İzotretinoin, ergenlik çağı öncesi aknelerinin tedavisinde endike değildir ve 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Tolere edemeyen hastalar
Tavsiye edilen doza şiddetli dayançsızlık gösteren hastalarda tedavi, beraberinde getirdiği daha uzun bir tedavi süresi ve daha yüksek bir kötüleşme riski ile, daha düşük bir dozda devam ettirilebilir. Bu hastalarda mümkün olan azami etkinliğe ulaşmak için, tedaviye en yüksek tolere edilen dozda devam edilmelidir.

Doz Aşımı ve Tedavisi
Belirti ve semptomlar: İzotretinoin bir A vitamini türevidir. Akut vitamin A toksisitesinin belirtileri baş ağrısı, bulantı ya da kusma, yüzde kızarma, karın ağrısı, ataksi, sersemleme, tahriş ve kaşıntıdır. İzotretinoin ile kazara ya da kasıtlı doz aşımının işaretleri ve semptomları muhtemelen aynı olacaktır.
Tedavi: Bu semptomların tersinir olduğu ve tedaviye gerek olmaksızın kaybolacağı beklenmektedir. Tüm belirti ve semptomlar geçicidir.
İzotretinoin her dozda ciddi doğum defektlerine neden olur. Çocuk doğurma çağındaki kadınlarda doz aşımı durumunda hamilelik bertaraf edilmelidir. İzotretinoin ile doz aşımı olan erkeklerde de semende izotretinoin bulunacağından 30 gün süreyle hamilelik riskinin önlenmesi için kondom kullanılmalıdır. Yine aşırı doz durumunda 30 gün süresince kan verilmemelidir.

 

Tweetle
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. Nimetl dedi ki:

    Dis lerde çizgi halinde kararla yaparm

  2. Mağdur dedi ki:

    Pişmanlıtır,sivilce için sağlığını satmaktır sizin dediğiniz gibi mucize falan değildir. Asla kullanmayın,başladıysanız HEMEN bırakın,eğer en az hasarla bu hatadan kurtulmak istiyorsanız.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.