2016 Bebekler İçin En İlgi Çekici İsimler

2016 Bebekler İçin En İlgi Çekici İsimler


2016 Bebekler İçin En İlgi Çekici İsimler 

Bebeğiniz için ilgi çekici, kulağa hoş gelen ve anlamlı isimler;

 

 

Bebek-beyinsi
Açangül: Açılan gül çiçeği.
Açelya: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki.
Açılay: Ay’ın şekilleri, yansıması.
Adal: Ün kazan.

Adile: Adil,eşit
Afet: Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın.

Afife: Namuslu, namusuna çok…
Ahuse: Coşkulu güzellik
Ahsen: Çok güzel, olağanüstü güzel.
Ahu: Ceylan, karaca 2.Çok güzel,ince,zarif kadın.
Ahueda: Nazlı güzel.
Ahuela: Çok güzel gözlü
Ahugül: Çok güzel.
Ahugüzar: Becerikli güzel.

Ahunaz: Nazlı güzel,nazenin.
Ahunisa: Çok güzel kadın.
Ahunur: Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.
Ahuse: Coşkulu güzellik
Ahuşen: Güzel ve neşeli.
Ajda: Filiz,sürgün. Çok genç.
Ajlan: Hızlı, çabuk, telaşlı
Akasya: Güzel kokulu bir süs bitkisi.
Akel: Eli uğurlu anlamında.
Akgün: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı.
Aksev: Aydınlığı sev,ışık saç.
Aksu: Anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı.
Aktan: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan.
Ala: Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş.
Alagül: Çok renkli gül.
Alçiçek: Kırmızı çiçek.
Alçin: Kızıl renkli küçük bir kuş.
Aleda: Nazlı, kaprisli
Alev: Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime.
Aleyna: Bizim üzerimize olsun.
Algin: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun.
Algül: Kırmızı gül. Gül kırmızısı.
Alim: Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, alben
Alkim: Gökkuşağı.
Alkız: Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız.
Alpike: Kahraman kraliçe.
Altin: Yüksek değerli bir maden.
Aktan: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan
Alçin: Kızıl renkli küçük bir kuş
Asya: Dünyanın en büyük kıtası
Ayda: Dere kıyılarında yetişen bir bitki
Ayşıl: Ay ışığı
Alin (Kız) : Kibar zarif narin.
Alkım (Erkek): Gökkuşağı
Almina (Kız) Osmanlıca: Güneş tutulmasındaki kızıllığa verilen ad.
Anka (Kız) Kökeni bilinmiyor: Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir efsanevî kuş.
Aral (Erkek): Takım ada
Arel (Erkek) : Temiz dürüst.
Arden (Kız&Erkek): Bolluk bereket.
Asel (Kız): Cennetteki dört ırmaktan biri bal ırmağı.
Ayet (Erkek): Kur’anıkerim surelerini oluşturan cümlelerden her biri.
Ayliz (Kız): Ay parıltısı
Aymira(Kız): Ayın etrafındaki kızıllık.
Aytun (Erkek): Geceyi aydınlatan.
Ayza (Kız): Ay gibi güzel yüzlü kız

Baler (Erkek): Tatlı dilli, cana yakın kimse
Balın: Yar, sevgili
Belde: Memleket
Bade: Aşk, kutsal sevgi
Bahar: Yazla kış arasında olan mevsim
Balca: Bal gibi, bala benzer
Balın: Yar, sevgili
Banu: Prenses; Hanımefendi
Başak: Arpa çavdar gibi ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı
Bediz: Resim, tasvir, süs, bezek
Begüm: Hanım; Timuroğulları’ndan gelen prenses
Belgi: İşaret
Belgin: Kesin ve eksiksiz belirlenen
Beliz: İşaret, iz; alamet
Benek: Namuslu kadın
Bengi: Ölümsüz, sonsuz
Bengisu: Ölümsüzlük suyu
Beniz: Yüz
Berin: En yüksek, en ulu anlamında
Berna: Bağlı, bağlanmış; Genç, körpe, delikanlı
Berrak: Duru
Berran: Keskin, kesici
Betül: Erkeklerden çekinen namuslu kadın
Beyza: Çok beyaz, lekesiz
Bihter: Daha iyi, en iyi
Bike: Evlenmemiş, çocuğu olmamış kadın
Bilge: Çok bilgili ve bilgisini yararlı kullanan kişi
Bilhan: Çok bilgili
Billur: Pek duru, pürüzsüz
Bingül: Gülü bol; Gül bahçesi
Binnaz: Çok nazlı
Binnur: Çok ışıklı, ışığı gür
Birsen: Yanlız sen
Buket: Çiçek demeti
Burcu: Güzel koku, ıtır

Burçak: Bir bitki
Burçin: Dişi geyik
Buğra: Dişi deve
Buse: Öpücük
Büküm: Bükme eylemi
Büşra: Müjde, sevinçli haber
Beliz: İşaret, iz
Benan; Parmak uçları
Benay: ay gibiyim
Barkın (Erkek): Gezgin, Seyyah, Sürekli gezip dolaşan.
Baha: Kıymet, değer, para.
Balkı: Şimşek, ışık, parlayış.
Baran: Direnci kıran güç, ulu, yüksek.
Baray: Sonsuzluk.
Barbaros: Kızıl sakal.
Barin: Güç ve kuvvet.
Barın: Güç Kuvvet.
Barış: Sulh.
Barkan: Çölde oluşan küçük kum kitlesi.
Barkın: Gezmek, görmek, gezgin.
Barlas: Kahraman.
Bars: Kaplan benzeri yırtıcı hayvan.
Bartu: En eski Türk hanlarından biri.
Başer: Başta Gelen.
Batı: Güneşin Battığı Yön.
Batıhan: Batı’nın hükümdarı, hanı.
Batıray: Ay gibi yiğit.
Batuğ: Üstün olan, yiğit. Az.
Batuhan: Yiğit hükümdar.
Batur: Yiğit, yürekli, bahadır.
Belda (Kız): Asıl Kan,Soylu,Kan
Berfin (Kız): Tertemiz, kar gibi beyaz.
Beliz (Kız): İşaret, im, iz
Berfu (Kız) Farsça: Kar tanesi. 22-Bera (Erkek) : 1. Fazilet. 2. Seçkin olma vasfı. 3. Olgunluk.
Bige (Kız): Evlenmemiş, çocuğu olmamış
Bigem (Kız): Bilgili, çok bilen. İyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse.
Bilun (Kız): Yarım Ay
Biricik (Kız): Tek, bir tane, emsalsiz
Buğlem (Kız): Cenneti müjdeleyen melek

Buğu (Kız): Su buharı
Çağkan (Erkek): Çalışkan, Hareketli, Canlı; Su Gibi Akan, Dinamik, Enerjik, Etkin
Çağıl (Kız): Çağlayan suyun sesin
Çise (Kız): İnce yağmur, çisenti.
Çisil (Kız): İnce yağmur.
Dalya (Kız): Yıldız çiçeği
Delfin (Kız): Suda yaşayan memeli. (Yunus
Damla: Çok küçük miktarda su. Çok az
Defne: Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki.
Demet: Çiçek bağlamı, deste

Demi: Kadife,şeftali gibi şeylerin üzerinde bulunan ince tüy.
Deniz: Yeryüzünün çoğunu örten engin su.
Deren: Toplayan, düzenleyen, pekiştiren.
Derin: Sığ olmayan.
Deryanur: Bilgisiyle ışık saçan.
Derya: Büyük deniz anlamında.
Desen: Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri.
Deste: Bağlam, demet.
Destegül: Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek. Bağlanmış gül demeti.
Devin: Hareket, kımıldanış.
Dilay (Kız) : Gönlü ay gibi parlak, ışıklı olan / ışıl ışıl berrak konuşan
Diyar (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Memleket
Dora (Kız&Erkek):1. En yüksek yer, uç.2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe.3. Dağ doruğu
Elis (Kız) : Güzel kokulu bir çicek.
Eliz (Kız): El izi
Elvin (Kız): Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak
Erim (Erkek):1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. Vakıf olmak, yetmek.
Esila (Kız):”esila” ise zeval vaktinden gurup vaktine kadar demektir. Bu, öğle namazı ile ikindi namazını kapsar.
Fuşya (Kız): Bir süs çİçeği, bu çiçeğe özgü pembe renk.

Gazel (Kız&Erkek): Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli.
Gupse (Kız&Erkek): Gönülden olan, candan, sevecen.
Gurur (Kız&Erkek): Özsaygı – İçdeğer
Günce (Kız): Günlük, günlük yazılan anı.
Güneş (Kız&Erkek): Çevresindeki sisteme ait gezegenlerin etrafında döndüğü, ışık ve ısı yayan büyük gök cismi
Güz (Kız&Erkek): Sonbahar
Han (Erkek): Hükümdar
Hare (Kız): Sert taş, kaya
Hayal (Kız): İnsanın kafasında canlandırdığı şey
Hayat (Kız&Erkek): Dirilik-canlılık
Hevin (Kız): Aşk-sevda
Helin: Yuva
Hüma: Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu
Işık (Kız&Erkek): Cisimleri görmemizi sağlayan ışıma, aydınlık,
Iraz (Kız): uzak,ırak
İlkim (Kız&Erkek): İlk doğan çocuklara verilen ad
İzem (Kız&Erkek) :Büyüklük, ululuk
Karan (Erkek) Türkçe: Kahraman, yürekli
Kayla (Kız):Kötülükten uzak, masum
Laden (Kız): Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki
Lal (Kız): Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz.
Lavin (Kız): Çığ, heyelan.
Lebriz (Kız): Ağzına dek dolu, taşan
Lina (Kız): Arapça Cennet bahçesindeki bir meyva.
Lila (Kız): Vişneçürüğü leylak rengi
Loya (Kız): Tatlı anlamındadır
Melsa (Kız): Pürüzsüz düz yer
Meyra (Kız): Parıldayan Işık
Mira (Kız): Bir kuyruklu yıldız adı
Miray (Kız) : Ayın ilk günleri
Narin (Kız) :İnce, zarif yapılı, nazik. Zayıf çelimsiz
Nefes (Kız) : Hayat yaşam kaynağı
Öniz (Kız&Erkek) : Daha Önce İz Bırakmış
Övünç (Kız&Erkek) :Övünme Sebebi
Özde (Kız&Erkek) : Bir kimsenin benliğinde, manevi varlığında olan
Pamir (Erkek) : Orta Asya’da yükseltisi 7000 m’yi geçen yüksek dağlık külle
Pera (Kız) : Osmanlı döneminde Beyoğlu yakasına verilen ad.Yunanca “öte, ötesi” anlamına gelir.
Peri (Kız) : güzel ve iyilik severlik sembolü olarak kabul edilirler. 2. Güzel kadın veya kız.
Perçem (Kız) : 1. Kâkül. Yele
Pırıl (Kız) : Işıklı, Çok Parlak; Çok Temiz, Saf; Eksiksiz, Tam
Pinhan (Kız) : Gizli
Polen (Kız) : Çiçek tozu
Rengin (Kız) :1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. Süslü.
Roman (Erkek) : Olmuş veya olması mümkün bir olayla birbirlerine bağlanmış çeşitli insanların, ailelerin, cemiyetlerin başlarından geçen çeşitli hadiseleri tafsilatıyla hikaye eden edebi eser.
Sare (Kız) : Saf,temiz,kalabalık,topluluk anlamları da var
Serra (Kız) : Genişlik, kolaylık
Simin (Kız) : Gümüşten, gümüş gibi, gümüşe benzeyen parlak ışıltı
Şiir (Kız) : Bir Edebi Söz Sanatı, Özlü ve Uyaklı Anlatım Biçimi, Manzume;
Düşündüren, Duygulandıran, Etkileyen
Tanem (Kız) : Benim Tanem, birtanem
Tansu (Kız&Erkek) : Şafağın aydınlattığı su
Tardu (Kız&Erkek): : Armağan, hediye
Tayga (Erkek) : Avrupadan Doğu Asyaya kesintisiz uzanan orman
Umay (Kız) : 1. Devlet kuşu.
UrasUraz (Erkek) : Şans, talih
Vera (Kız) : 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2. Halk, mahluk, alem, kainat.
Yalım : Alev, ateş uzantısı
Yamaç : dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı
Yağız : koyu buğday rengi, esmer damlacıkları; Oğuz beylerinden biri
Yaz (Kız) : Sıcak mevsim

Zeliş: Din kitaplarındaki Yusuf ile Züleyha öyküsünün kadın kahramanı
Zeren: Kavrayışlı, anlayışlı zeki
Zeynep: Güzel, süs, tombul Zühre: Çobanyıldızı, Çolpan
Zuhal: Satürn gezegeninin adı.
Zulal: Hafif, güzel, soğuk su.
Zübeyde: Öz, asıl
Zühre: Çoban yıldızı, venüs.
Züleyha: Su perisi – Hz.Yusuf’un karısı
Zümra: Akıllı, çabuk kavrayan kadın.
Zümrüt: Cam parlaklığında, yeşil renkte, saydam bir süs taşı.

 

bebekbebek-beyinsi

 

 

Tweetle
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Bumerang - Yazarkafe
821 0,481