Yaşar Kemal Kitapları Kısa Özetleri

Yaşar Kemal Kitapları Kısa Özetleri


Yaşar Kemal Kitapları Kısa Özetleri

Yaşar Kemal-İnce Memed Kısa Özeti

Değirmenoluk köyünde Memed ve Annesi Döne sade bir yaşam sürmektedir. Köyeki tüm toprakların sahibi Abdi Ağadır. Köydeki kanunları Abdi Ağa koyar ve köylüleri sürekli baskı altında tutar. Bu baskıdan bıkan Memed kaçar ve başka bir yerde çobanlık yapmaya başlar. Aradan iki yıl geçer ve Memed annesini özler. Köye geri döner fakat Meme’i gören bir köylü Abdi Ağaya haber verir. Abdi Ağa Memed ve annesini kıtlıkla cezalandırır. Bu kıtlık 10 yıl sürecektir. Memed bir gün köyden kaçar ve kasabaya iner. Burada herkesin kendi yaşamlarını sürdüğünü görür ve burada yaşamak ister. Çünkü başlarında bir ağa yoktur. Memed Hatçe’yi kasabaya kaçırır. Bunun üzerine Abdi Ağa  yanına 2 kişi alarak Memed’i arar. Ormanlık alana saklanan Memed burada Abdi Ağa ve adamlarıyla çatışır. Abdi Ağa yaralı olarak köye döner. Memed ise Hatçe’yi köye gönderir kendisi de bir eşkiya çetesine katılır. Burada da huzur bulamaz ve kaçar. Köyde annesinin dövülerek öldürüldüğünü ve Hatçe’nin hapishaneye düştüğünü öğrenen Memed Abdi Ağayı öldürmek için gelir. İz sürme ustası ile beraber Abdi Ağa’nın bulunduğu evi ateşe verir. Köye geri döner ve köylülere Abdi Ağa’nın öldüğünü söyler. Köylü sevinir toprakları paylaşır fakat Ağa’nın ölmediği ortaya çıkar. Ağa bir grup ile anlaşır ve Memed’i bulur. Çatışma çıkar. Çıkan çatışmada grubun en iyi adamı ölür ve Memed’in efsanesi köyler arasında yayılır. Memed Hatçe’yi ziyaret için hapishaneye gider. Hatçe’ye para bırakır ve Hatçe’nin yakında Kozan hapishanesine götürüleceğini öğrenir. Kozan’a giderken Memed jandarmaları vurur. Hatçe ve başka bir mahkum olan Iraz’ı da alarak bir mağaraya sığınır. Burada bir de çocukları olur. Köylülerden biri Memed’i görür ve jandarmaya haber verir. Çatışma çıkar. Hatçe ölür. Iraz ise çocuğu alarak kaçar. Memed köye döner ve Abdi Ağa’yı öldürür. Köylülere tarlayı paylaştırır. O günden sona kimse Memed’i bir daha görmez

Yaşar Kemal-Demirciler Çarşısı Cinayeti (Kısa Özeti)

Yaşar Kemal bilindiği gibi bir çok kitabında Çukurova’nın bereketli topraklarını konu edinir. Bu kitapta Çukurova ve sorunlarını ele alır. Ağalık sistemi ve bu sistemin çökmesi anlatılır. Zamanında iki derebeyi vardır. Bu derebeyler mücadele içerisindedir. Bu mücadelenin sonucu elbette halkı köylüyü etkilemektedir. Sarılar ve Akyollu aşiretleri mücadele içindedirler. Bu mücadele köylüyü de yıpratır. Bitmek bilmeyen kan davası yüzünden üretimde etkilenir. Topraklar eskisi gibi işlenemez, mahsullerde sıkıntı yaşanır. Kan davası Sarılardan Mahmut, Derviş Ağa’nın emirlerine uyarak Murtaza’yı öldürür. Akyollu aşiretinden olan Murtaza’nın ölümü üzerine kardeşi de intikam almak için planlar yapar. Murtaza’nın kardeşi Mustafa  Derviş Bey’i öldürmek için zaman kollar. Daha abisinin ölüsü toprağa verilmeden hesaplaşma işine girmiştir. Derviş Bey sıranın kendisinde olduğunu bilir ve içine korku düşer. Derviş Bey ikamet ettiği konağın etrafını çevirir. Kum torbaları koyar. Her hangi bir saldırı da can güvenliğinin olması için çeşitli önlemler alır. Konağın etrafı çevrilmiştir ve bir kale gibi güvenli olmuştur. Derviş Bey ölüm korkusu ile yaşamaya devam eder. Bir zaman sonra bu saplantı haline gelir ve kendini odaya kitler. Havasız, ışıksız odada günlerini geçirir. Odaya gelmek isteyen kendi ailesinden bile korkar hale gelir.

Yaşar Kemal-Orta Direk (Kısa Özeti)

Halil Emmi her yıl olduğu gibi bu yılda Çukurova’nın bereketli topraklarında çalışmak üzere toplanan işçileri organize eder. Yalak köyünde yine işçiler çalışmak üzere hazırlık yapar toplanırlar ve Çukurova’ya doğru yola çıkarlar. Halil Emmi genç iken yürüyerek gittiği yolları artık kat edemez olur yaşlanır ve at sırtında yolculuk yapmak zorundadır. Köyde sadece bir tane at bulunmaktadır o da Meryemce Ana’nın atıdır. At yolculuğun ilerleyen günlerinde ölecektir.  Köyde her şey ağanın elindedir. Halil ve Muhtar Sefer de ağa tarafını destekleyen kişiler arasındadır. Halil ve Muhtar’ın arası Meryemce Ana ile açıktır. Kazancın en düşük olduğu, çorak, verimsiz araziler Yalak köylüsüne kalır. Meryemce Ana oğlu uzun Ali, gelini Elif, çocukları Hasan ve Ummuhan ile beraber kervana katılır. Yollara düşerler. Havalar sıcak olduğundan kervan geceleri ilerler gündüzleri ise dinlenirler. Yolda çeşitli sıkıntılar ile karşılaşırlar. Meryemce Ana at sırtında yola devam eder ama at yaşlıdır ve iyice güçten düşer. Yaşlı olan Halil de ata biner. Meryemce ana bunu istemez ama mecbur kalır. Ne kadar küs olsalarda insanlık namına yardım eder. Kafile yağan şiddetli yağmurdan ormana sığınmıştır. Meryemce ve Halil arkada kalırlar. At iyice çökmüştür ve artık yola devam edemez hale gelir. At ölür. uzun Ali de gelir annesi Meryemce’yi sırtında götürür. Meryemce ana eğer Halil olmasaydı at da ölmezdi der. Nihayet çalışmak için tarlaya gelirler ama sonuç hüsrandır çünkü Muhtar Sefer her zaman olduğu gibi bu yılda köylüleri kandırmış ve verimsiz çorak bir araziye köylüleri getirmiştir.

Yaşar Kemal-Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana (Kısa Özeti)

Vasili ve Poyraz savaşta kahramanlık göstermiş iki kişidir. Bu iki kişinin başından geçen olaylar kitapta anlatılmıştır. Vasili aslen bir rumdur. Karınca adasında yıllarca rumlar yaşamıştır. Savaş çıkınca rum gençleri düşmana karşı orduda savaşır. Bu Çanakkale de Sakarya da devam eder. Savaş bitiğinde ise Yunanistan da yaşayan Türklerle mübadele edilir. Mübadele yılları zorlu geçer çünkü bu adada yaşamış ve ölmüşlerdir. Adayı evi bilmişlerdir. Mübadele olur ve Vasili saklanır. Gitmek istememektedir. Bu adada hayatını sürdürmeye karar verir. Bir de ant içer. Adaya gelen ilk yabancıyı öldürmeyi planlar. Savaşta mücadele ettiği Poyraz Musa da Vasili ile beraberdir. Önceleri pek yakın olmasalar da Vasili Poyraz Musa’nın hayatını kurtarır. Poyraz Musa bunun üzerine Vasili’yi  kendine dost edinir. O da Vasili için bir şeyler yapmak ister. Vasili’nin kahramanlıklarını herkes bilir. Poyraz Musa ile dostluğu dillerdedir. Burada rum ve Türk’ün bir arada yaşamasını ve birbirlerine karşı iyilikle yaklaşmasını görürüz. Savaşın çirkin yüzünü kitapta görebiliriz. Yezidi soy kırımını da yerer. Soy kırımın, savaşın yok ediliciliği üzerinde durulur ama önemli olan burada kötülüğe karşı iki farklı ırka mensup kişilerin bir arada verdiği mücadele üzerinde de durulur. Kitabın adı da Yezidi soy kırımı esnasında ölenlerin kanlarının Fırat’ın suyuna karışması ve suyun kırmızı akmasından gelir.

Yaşar Kemal-Yer Demir Gök Bakır (Kısa Özeti)

Köylüler her yıl olduğu gibi bu yılda Adil Efendi’den borç alırlar ancak Muhtar ve Koca Halil yüzünden istedikleri gibi hasat yapamazlar. Adil Efendi köye korku salmış köylüler kara kara düşünmektedirler. Koca Halil köyden uzaklaşır kendini suçlu hisseder. Oğluna ölüm haber vermesini söyler hatta mevlid okutturur. Bir ambara kilitler kendini. Gelini ve oğlu ikna etmeye çalışır. Köylüleri toplar Koca Halil’in karşısına getirir. Köylü gayet sakindir ve dua eder. Koca Halil buna rağmen köylülerin kendini öldüreceğini düşünür ve köyden kaçar. Muhtar tüm köylüleri toplar ve Adil’ bir oyun oynamaları gerektiğini anlatır. Adil borçlarını almaya geldiğinde köylüler ellerinde hiç bir şey olmadığını söyleyecektir bu yüzden ne var ne yoksa her şeyi saklarlar. Beklerler ama Adil gelmez. Köylüler yavaş yavaş sinirlenmeye başlar. Bu arada köyün durumu diğer köylerde konuşulmaya başlanır. Köylüler rezil olur sonra Muhtar yeni bir fikirle gelir. Ellerinde olan her şeyi Adil’e vermek için toparlanırlar ama Adil hala gelmek bilmez. Muhtar’ın yanında bir de Taşbaş vardır. Muhtar’ı kıskanır çünkü köylü Muhtar’ın dediklerini yapar ve ona saygı duyarlar. Taşbaş köylüden nefret eder onları azarlar ve bir süre sonra tüm köylünün korktuğu biri haline gelir. Adil köye gelmez ama borçları affettiğini hatta tekrar borç verebileceğini ama köye gelmeyeceğini söyler. Muhtar bunun üzerine köylüler arasında Taşbaş’ın hikayelerinin konuşulduğu ve bundan rahatsızlık duyduğuna inandığı için Taşbaş’ı öldürtmek ister ama başaramaz. Adil’i de köye getirmeye çalışır ama nafile. Taşbaş’ı artık bir ermiş gibi görür köylü. Adil ise bunu kendine yediremez ve jandarmaya şikayet eder. jandarma hasta kılığında gelir ve Taşbaş’ın üfürükçülük yaptığına şahit olur. Alır götürürler. Yolda fırtına çıkar ve bir mağaraya sığınırlar. Herkesin uyuduğu sırada Taşbaş kaçar ve bir daha haber alınamaz.

Yaşar Kemal-Kuşlar Da Gitti (Kısa Özeti)

3 genç yakaladıkları kuşları önemli toplanma merkezleri önünde satarlar. Alanlar kuşları geri bırakır ve ardından dua eder. Gençler kuşlar bitince gider yenilerini yakalar ve satmaya devam eer. Bu arada Zare Hanım eskiden kalma değerli bir kilimi satma ve ihtiyaçlarını karşılama hayali kurar fakat kilim çalınır. Zare Hanım yataklara düşer. Gençler bu kilimi geri almak için çok çabalar ama nafile. Kader bu 3 genci buluşturmuş ve para kazanma yoluna itmiştir. Çadırlarını kurmuşlar ağlarını da dikenli çiçeklerin üzerine yerleştirmiş kuşları beklerken Tuğrul adında bir memur çocuğu onları izlemektedir. Bir süre sonra bu izleme gençleri rahatsız eder. Tuğrul tek izlerken izleyen çocuk sayısı 6 ya çıkmış. Aralarında ağız dalaşı başlar. Gençlerden biri bıçak çekince çocuklar kaçar. Çocukların asıl amacı o kuşları miğdeye indirmektir. Çadırlarında ağlarına takılacak kuşları beklerken bir adam gelir. İyi niyetli biridir. Tanışır arkadaş olurlar. Adam bir gün gökyüzünde süzülen alıcı kuşları yakalamalarını ve iyi bir ücret ödeyeceğini söyler. Çocuklar kuşu yakalamak için çok uğraşırlar. Sonunda yakalarlar. Parayı adam peşin vermiştir. Ertesi sabah kuşu teslim etmeyi düşünürlerken Semih kuşun kendi hakkını olduğu savunur ve kuşu alır ortadan kaybolur. Adam gelir çocukların bitkin halini görür. Çocuklar kuşu yakaladıklarını fakat diğer arkadaşlarının kuşu aldığını söyler. Adam da başka bir kuş gösterir ama bu kuşu yakalayamazlar. Çocuklar kuşları satamaz hale gelirler. Adam bu işi zamanında yapmış başka biriyle çocukları tanıştırır. O da yardım etmiştir çocuklara ama artık eskisi kadar kuş satılmaz. İnsanların içinden merhamet çıkıp gitmiştir ama insanlıktan ümit kesilmemiştir.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

831 0,828