Türk Roman Yazarları Ve Eserleri

Türk Roman Yazarları Ve Eserleri


Türk Roman Yazarları Ve Eserleri

Yaşar Kemal:  Te­nekeİnce Memed, Orta DirekYer Demir Gök Bakır , Ölmez Otu, Üç Anadolu Efsanesi, Ağrıdağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, Çakırcalı Efe, De­mirciler Çarşısı Cinayeti, Yusufçuk Yusuf, Yılanı Öldürseler, Al Gözüm Seyreyle Salih, Filler Sultanı İle Kırmızı Sakallı Topal Karınca, Kuşlar Da Gitti, Allah’ın Askerleri, Deniz Küstü, Kimsecik

Oğuz Atay: Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Romanı, Eylembilim

Ahmet Hamdi Tanpınar: Mahur Beste, Huzur, Sahnenin Dışındakiler, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ay’daki Kadın

Orhan Pamuk: Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Beyaz Kale, Kara Kitap, Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı, Kar, Masumiyet Müzesi, Kafamda Bir Tuhaflık, Kara Kitap 25 Yaşında, Kırmızı Saçlı Kadın

Orhan Kemal: Baba Evi, Avare Yıllar, Murtaza, Cemile, Bereketli Topraklar Üzerinde, Suçlu, Devlet Kuşu, Vukuat Var, Gavurun Kızı, Küçücük, Dünya Evi, El Kızı, Hanımın Çiftliği, Eskici ve Oğulları, Gurbet Kuşları, Sokakların Çocuğu, Kanlı Topraklar, Bir Filiz Vardı, Müfettişler Müfettişi, Yalancı Dünya, Evlerden Biri, Arkadaş Islıkları, Sokaklardan Bir Kız, Üç Kağıtçı, Kötü Yol, Kaçak, Tersine Dünya

Yusuf Atılgan: Aylak Adam, Anayurt Oteli, Canistan

Halit Ziya Uşaklıgil: Sefile, Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası, Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Nesl-i Ahir

İhsan Oktay Anar: Puslu Kıtalar Atlası, Kitab-ül Hiyel, Amat, Suskunlar, Yedinci Gün, Galîz Kahraman

Latife Tekin: Sevgili Arsız Ölüm, Berci Kristin Çöp Masalları’nı, Gece Dersleri, Buzdan Kılıçlar, Aşk İşaretleri, Ormanda Ölüm Yokmuş, Unutma Bahçesi, Muinar, Rüyalar ve Uyanışlar Defteri

Yakup Kadri Karaosmanoğlu:  Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Bir Sürgün, PanoramaHep O Şarkı

Adalet Ağoğlu: Ölmeye Yatmak, Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi, Yazsonu, Üç Beş Kişi, Hayır, Ruh Üşümesi, Romantik Bir Viyana Yazı, Dert Dinleme Uzmanı

Sabahattin Ali: Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna

Mithat Cemal Kuntay: Üç İstanbul

Reşat Nuri Güntekin: Harabelerin Çiçeği, Gizli El, Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Damga, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düş­manı, Yeşil Gece, AcımakYap­rak Dökümü , Kızılcık Dalları, Gökyüzü, Eski Hastalık, Ateş Gecesi, Değirmen, Ripkalfşâ Ediyor, Ka­vak Yelleri, Kan Dâvası, Boyunduruk, Son Sığınak

Peyami Safa: Gençliğimiz, Şimşek, Sözde Kızlar, Mahşer, Bir Akşamdı, Süngülerin Gölgesinde, Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü, Canan, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih-Harbiye, Atilla, Bir Tereddüdün Romanı, Matmazel Noralya’nın Koltuğu, Yalnızız, Biz İnsanlar

Kemal Tahir: Sağırdere, Esir Şehrin İnsanları, Körduman, Rahmet Yolları Kesti, Yedi Çınar Yaylası, Köyün Kamburu, Esir Şehrin Mahpusu, Bozkırdaki Çekirdek, Kelleci Memet, Yorgun Savaşçı, Devlet Ana, Kurt Kanunu, Büyük Mal, Yol Ayrımı, Namusçular, Karılar Koğuşu, Hür Şehrin İnsanları, Damağacı, Bir Mülkiyet Kalesi I-II

Vedat Türkali: Bir Gün Tek Başına, Mavi Karanlık, Yeşilçam Dedikleri Türkiye, Tek Kişilik Ölüm, Güven, Kayıp Romanlar

Ferit Edgü: Kimse, O/Hakkari’de Bir Mevsim, Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı

Sevgi Soysal: Yürümek, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti, Şafak, Hoş Geldin Ölüm, Bütün Eserleri

Nahid Sırrı Örik: Kıskanmak, Sultan Hamid Düşerken, Yıldız Olmak Kolay Mı?

Mehmet Rauf: Garam-ı Şebab, Ferda-yı Garam, Eylül, Serab, Genç Kız Kalbi, Menekşe, Karanfil ve Yasemin, Böğürtlen, Son Yıldız, Define, Kan Damlası, Halas

Bilge Karasu: Gece

Abdülhak Şinasi Hisar: Fahim Bey ve Biz, Çamlıca’daki Eniştemiz, Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği

Füruzan: 47’liler, Berlin’in Nar Çiçeği

Leyla Erbil: Tuhaf Bir Kadın, Karanlığın Günü, Mektup Aşkları, Cüce, Üç Başlı Ejderha , Kalan , Tuhaf Bir Erkek

Fakir Baykurt: Yılanların Öcü,Irazcanın Dirliği, Onuncu Köy, Amerikan Sargısı , Tırpan, Köygöçüren, Keklik , Kara Ahmet Destanı, Yayla , Yüksek Fırınlar , Koca Ren , Yarım Ekmek, Kaplumbağalar

Selim İleri: Destan Gönüller, Her Gece Bodrum, Ölüm İlişkileri , Cehennem Kraliçesi , Bir Akşam Alacası , Yaşarken ve Ölürken , Ölünceye Kadar Seninim, Yalancı Şafak, Saz Caz Düğün Varyete , Hayal ve Istırap , Yarın Yapayalnız, Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak, Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın, İstanbul Lâle İle Sümbül, Kafes, Anılar;Issız ve Yağmurlu, Daha Dün, Oburcuğun Edebiyat Kitabı, Evimizin Tek Istakozu, Rüyamdaki Sofralar, Yaşadığım İstanbul, Hepsi Alev, Mel’un – Bir Us Yarılması

Halide Edip Adıvar: Heyula, Râlk’ln Annesi, Sevlyye Tallb, Handan, Yeni Tu­ran, Mev’ut Hüküm, Ateşten Gömlek, Kalp Ağrısı, Vurun Kahpeye, Zeyno’nun Oğlu, Sinekli Bakkal, Yolpalas Ci­nayeti, Tatarcık,  Sonsuz Panayır, Döner Ayna, Âkile Hanım Sokağı, Kerim Usta’nın Oğlu, Sevda Soka­ğı Komedyası, Çare saz, Hayat Parçaları

Ahmet Mithat Efendi: Hasan Mellâh yâhud Sır İçinde Esrar, Dünyaya İkinci Geliş yâhud İstanbul’da Neler Olmuş, Hüseyin Fellah, Felatun Bey ile Rakım Efendi, Karı-Koca Masalı, Paris’de Bir Türk, Süleyman Musûlî, Yeryüzünde Bir Melek, Henüz On Yedi Yaşında , Karnaval, Amiral Bing , Vah!, Acâib-i Âlem , Dürdâne Hanım, Esrâr-ı Cinâyât, Cellâd, Volter Yirmi Yaşında, Hayret, Cinli Han , Çingene , Demir Bey yâhud İnkişâf-ı Esrâr, Fennî Bir Roman Yâhud Amerika Doktorları, Haydut Montari , Arnavutlar-Solyotlar , Gürcü Kızı yâhud İntikam, Nedâmet mi? Heyhât , Rikalda yâhut Amerika’da Vahşet Âlemi , Aleksandr Stradella, Şeytankaya Tılsımı, Müşâhedât, Ahmed Metin ve Şîrzât, Bir Acîbe-i Saydiyye, Taaffüf,  Gönüllü, Eski Mektûblar, Mesâil-i Muğlaka, Altın Âşıkları, Hikmet-i Peder, Jön Türkler,

Hakan Günday: Kinyas ve Kayra, Zargana, Piç, Malafa, Azil, Ziyan, Az, Daha

Kemal Bilbaşar: Denizin Çağırışı, Ay Tutulduğu Gec, Cemo, Memo,Yeşil Gölge, Yonca Kız, Başka Olur Ağaların Düğünü, Kölelik Dönemeci, Bedaş, Züh-re Ninem

Sait Faik Abasıyanık: Medar-ı Maişet Motoru,mKayıp Aranıyor, Yaşamak Hırsı

Erdal Öz: Odalarda, Yaralısın , Deniz Gezmiş Anlatıyor, Gülünün Solduğu Akşam, Odalarda, Defterimde Kuş Sesleri

Ahmet Ümit: Bir Ses Böler Geceyi ,Sis ve Gece, Kar Kokusu , Patasana, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Kukla, Beyoğlu Rapsodisi, Aşk Köpekliktir, Kavim, Bab-ı Esrar , İstanbul Hatırası , Sultanı Öldürmek , Beyoğlu’nun En Güzel Abisi

Oktay Rıfat:  Bir Kadının Penceresinden, Danaburnu, Bay Lear

Aziz Nesin: Kadın Olan Erkek, Gol Kralı Sait Hopsait, Erkek Sabahat, Saçkıran, Zübük, Şimdiki Çocuklar Harika, Tatlı Betüş, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Surnâme , Tek Yol

Rıfat Ilgaz: Hababam Sınıfı, Sarı Yazma, Yıldız Karayel, Apartıman Çocukları , Hoca Nasrettin ve Çömezleri, Hababam Sınıfı İcraatın İçinde

Recaizade Mahmut Ekrem: Araba Sevdası

Turgut Özakman: Korkma İnsancık Korkma, Romantika,  19 Mayıs 1999 Atatürk Yeniden Samsun’da Şu Çılgın Türkler,  Diriliş – Çanakkale 1915,  Cumhuriyet

Ayşe Kulin: Adı: Aylin, Sevdalinka, Füreya,  Köprü, Nefes Nefese, Gece Sesleri, Bir Gün, Veda,  Umut, Türkan, Hayat – Dürbünümde Kırk Sene, Hüzün – Dürbünümden Kırk Sene, Gizli Anların Yolcusu,  Bora’nın Kitabı, Dönüş, Hayal, Handan, Tutsak Güneş

Bahaeddin Özkişi: Köse Kadı, Uçtaki Adam, Sokakta

Oğuz Özdeş: Aşk Istıraptır, Hasret, Gizlenen Istıraplar, Coşkun Gönüller, Memnu Meyva, Şafak Sökerken, Vatan Borcu, Dağ Başım Duman Almış, Gece­kondu Rüzgârı, Oğuz Han, Kara pençe Estergon’da, Karapençe’nin İntikamı, Karapençe Voyvoda’ya Karşı, Karapençe’nin Oğlu, Şebnem, Reyhan, Aşka Susa­yan Dudaklar, Herkesten Uzak

Namık Kemal: İntibah, Cezmi

Nabizade Nazım: Zehra

Osman Cemal Kaygılı: Çingeneler, Aygır Fatma, Bekri Mustafa

Refik Halit Karay: İstanbul’un iç Yüzü, Yezitin Kızı, Çete, Sürgün, Anahtar, Bu Bizim Hayatımız, Nilgün, Yer Altında Dünyâ Var, Dhjl Örümcek (1953), Bugünün Saraylısı, 11.2000 Yılı. nın Sevgilisi, iki Cisimli Kadın, Kadınlar Tekkesi, Karlı Dağdaki Ateş, Dört Yap­raklı Yonca, Sonuncu Kadeh, Yerini Se­ven Fidan, Ekmek Elden Su Gölden, Ayın On Dördü, Yüzen Bahçe

Tarık Dursun Kakınç: Rıza Bey Aile Evi, İnsan Kurdu, Sabah Olmasın, Denizin Kanı, Kopuk Takı-mı, Gün Döndü,  Kayabaşı Uygarlığı’nın Yükselişi ve Birdenbire Çöküşü, Alçaktan Uçar Güvercin

Halikarnas Balıkçısı: Aganta Burina Burinata, Öte­lerin Çocuğu, Uluç Reis, Turgut Reis, Deniz Gurbetçileri

Hüseyin Rahmi Gürpınar: Şık, İffet, Mutallaka, Mürebbiye, Bir Muadele-i Sevda, Metres, Tesadüf, Şıpsevdi, Nî-metşinas, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Gulyabânî, Cadı, Sevda Pe­şinde, Hayattan Sayfalar, Hakka Sığın­dık, Toraman, Son Arzu, Tebessüm-! Elem, Cehennemlik, Efsun-cu Baba, Meyhanede Hanımlar, Ben De­li Miyim?, Tutuşmuş Gönüller, BÎHÛr Kalp, Evlere Senlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu?, Mezarından Kalkan Şehit, Kokotlar Mektebi, Şeytan İşi, Utanmaz Adam , Eşkıya İninde, Kesik Baş, Gö­nül Bir Yeldeğlrmenidfr, Sevda Öğütür, Ölüm Bir Kurtuluş Mudur?, Deliren İskelet, Dünyâ­nın Mihveri Kadın Mı Para Mı?, Deli Filozof, Kaderin Cilvesi, İnsanlar Maymun Muy­du?, Can Pazarı, Ölüler Yaşıyor Mu?, Namuslu Kokotlar

Mahmut Şevket Esendal: Ayaşlı ve Kiracıları

Sevinç Çokum: Zor, Bizim Diyar, Hilal Görününce

Tarık Buğra: Yalnızların Romanı, Siyah Kehribar, Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da, İbiş’in Rüyası, Firavun İmam, Gençliğim Eyvah, Yağmur Beklerken

 

 

 

 


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1661 1,116